135.00 (+ alv.)

Rakennusmääräyskokoelma on kumottu, uudet asetukset löytyvät 2018 -kirjasta.

Kirja on saatavana myös sähköisenä versiona.

tuotetunnus (SKU) PRK1 Osastot: , Avainsanat tuotteelle , ,

Palo- ja rakennuslainsäädäntö 2018 on alan lakien, asetusten, ohjeiden ja määräysten kokoelma. Se on korvaamaton työväline rakennus- ja pelastusalan ammattilaisille, insinööri- ja arkkitehtitoimistoille, jotka tarvitsevat alan uusimmat tiedot.

 

Uusittu painos on ilmestynyt alkuvuodesta. Mukana ovat kaikki edellisen kirjan ilmestymisen jälkeen tulleet muutokset sekä uudet asetukset. Rakennusmääräyskokoelma on kokonaisuudessaan korvattu uusilla asetuksilla. Alla lista kaikista muutoksista. Kirjojen toimitukset alkavat maaliskuussa 2018.

 • 22. painos
 • Koko 90 × 170 mm
 • n. 650 sivua
 • ISSN 2242-7864
 • Keskeisimmät lait, asetukset, määräykset ja ohjeet
 • Lankasidottu kestäviin muovikansiin

Palo- ja rakennuslainsäädäntö 2018 sisällysluettelo
Palo- ja rakennuslainsäädäntö 2018 esite
Rakentamismääräyskokoelman korvaavat uudet asetukset
Kirja on saatavana myös sähköisenä versiona.
 
Muutokset ja uudet osiot 2018 painokseen:

 • Pelastuslaki 379/2011 (424/2017)
 • Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 (230/2017, 254/2017, 812/2017, 976/2017)
 • Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999 (145/2017, 241/2017, 278/2017, 298/2017, 789/2017)
 • Valtioneuvoston asetus rakennusten esteettömyydestä (241/2017)
 • Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta (2017)
 • Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (745/2017)
 • Ympäristöministeriön asetusrakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017)
 • Ympäristöministeriön asetus vesi- ja viemärilaitteistoista (1047/2017)
 • Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista (1008/2017)
 • Ympäristöministeriön asetus rakennusten käyttöturvallisuudesta (1007/2017)
 • Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta (1009/2017)
 • Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta (1010/2017)
 • Valtioneuvoston asetus rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista (788/2017)
 • Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta (2/2017)(2017)
 • Puolustustilalaki 1080/1991 (1149/2013)
 • Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista paloteknisistä vaatimuksista 474/2014
 • Laki eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 954/2012 (1068/2015)
 • Ympäristöministeriön asetus eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä 555/2013 (66/2015)
 • Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013 (755/2017)
 • Valtioneuvoston asetus rakennusten energiatodistuksen laatijan pätevyydestä ja kevennetyn energiatodistusmenettelyn edellytyksistä 170/2013
 • Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista 477/2014
 • Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista 465/2014
 • Ulkoilulaki 606/1973 (1091/2015)
 • Kokoontumislaki 530/1999 (1090/2015)
 • Työturvallisuuslaki 738/2002 (927/2017)
 • Sähköturvallisuuslaki 1135/2016
 • Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista 858/2012

Uusi asetus rakennusten paloturvallisuudesta. Asetuksella laajennetaan yksinkertaistetussa mitoituksessa puukerrostalojen käyttötarkoituksia, helpotetaan suojaamattoman massiivisen puun käyttöä puukerrostalojen sisäpinnoissa ja mahdollistetaan yhden portaan uloskäytävät nykyistä korkeammissa asuinrakennuksissa.

Rakennusten energiamuotokertoimet. Asetuksella uudistetaan rakennusten energiamuotokertoimet. Asetus on osa lähes nollaenergiarakentamisen säädöspakettia.

Uusi asetus savupiippujen paloturvallisuudesta. Asetus koskee savupiippujen uudisasentamista ja korjaamista ja niiden suunnittelua. Tavoitteena on pienentää savupiippujen suunnittelun ja toteutuksen sekä käytön ja huollon puutteista ja käyttövirheistä johtuvien vahinkotapahtumien määrää.

Uusi asetus ääniympäristöstä. Asetuksella määritellään uusia raja-arvoja tai vaatimuksia muun muassa rakennusten ääneneristävyyteen, melun- ja tärinäntorjuntaan sekä ääniolosuhteisiin. Lisäksi säädetään virkistykseen käytettävien piha- ja oleskelualueiden sekä oleskeluun käytettävien parvekkeiden ääniolosuhteista.

Uusi asetus esteettömästä rakentamisesta. Asetus selkeyttää esteettömään rakentamiseen liittyviä vaatimuksia ja vähentää kuntien välisiä tulkintaeroja. Asetuksella täsmennetään useita esteettömään rakentamiseen liittyviä mittoja, jotka ovat olleet tähän saakka tulkinnanvaraisia.

Uusi asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Asetuksen mukaan lupaa edellyttävälle rakennushankkeelle on laadittava kosteudenhallintaselvitys.

Asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista. Asuinhuoneiston huoneistoalan on oltava myös jatkossa vähintään 20 neliömetriä. Opiskelija-asunnoissa voi oma tila kuitenkin olla 16 neliömetrin suuruinen, kunhan yhteisillä tiloilla samassa rakennuksessa lisätään käytettävissä olevaa tilaa.

Asetus rakennusten käytöturvallisuudesta. Asetus täsmentää erityisesti portaita, kaiteita ja käsijohteita koskevia suosituksia.

Asetus rakennuksen energiatodistuksesta. Asetus muodostaa yhdenmukaisen kokonaisuuden rakennusten energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön kanssa ja kannustaa määräystasoa energiatehokkaampaan rakentamiseen.

Asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta sekä asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta. Sisäilmaston laatua koskevat vaatimukset pysyvät nykytasoa vastaavina, mutta uusi asetus joustavoittaa säännöksiä ja antaa suunnittelulle enemmän vapauksia. Asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta pyrkii edistämään energiatehokkaiden rakennusten rakentamista kustannustehokkaasti. Vaatimustason nostotarve on asuinrakennusten osalta hyvin maltillinen, mutta liike- ja toimistorakennusten osalta jo merkittävä.